Heeft u behoefte aan een training Power BI voor u of uw team? CPMFactory tilt uw kennis naar een hoger niveau op basis van uw doelstellingen. Onze Power BI trainingen worden op maat gemaakt. We hebben geen vast draaiboek maar stemmen de training van tevoren af op uw organisatie en het kennisniveau van de eindgebruiker.

De volgende onderdelen kunnen in een training worden opgenomen: 

  • Algemene uitleg Power BI 
  • Data importeren 
  • Data opmaken en structureren 
  • Relaties leggen en beheren 
  • Rapportages maken met de meest gebruikte visuals 
  • Opmaken en analyseren van visuals 
  • Uploaden van je rapportage naar Power BI Online 
  • Delen van je rapportages 

Wij zorgen dat uw Power BI kennis op een hoger niveau is na onze training.

Opbouw van de trainingen

Vóór de training

Leerdoelen vaststellen:
CPMFactory
 zal afhankelijk van de behoefte en de gestelde doelen beoordelen hoeveel tijd er nodig is voor de training en welke nazorg er verwacht wordt. Hierbij kijken we naar het niveau van de deelnemers. Voor aanvang van de eerste training verzamelen we verwachtingen van de deelnemers om aan het einde te bepalen of hier aan is voldaan. 

Power BI binnen uw organisatie:
Het is belangrijk dat vóór aanvang van de training bekend is wat de roadmap en positie van Power BI binnen uw organisatie zijn. Zo kan hier tijdens de training uitleg over worden gegeven. Tevens voorkomen we dat de trainer onderdelen gaat uitleggen die niet van toepassing zijn. 

Interactief:
De trainingen zijn interactief, dus iedere gebruiker moet de beschikking hebben tot Power BI Desktop en Power BI Pro vóór aanvang van de eerste training.

 

De Power BI Training

Een training duurt maximaal 4 uur per dag om te voorkomen dat de eindgebruikers té veel informatie ontvangen. Onze ervaring leert dat mensen het beste leren en onthouden door te doen, tijdens de training is hier veel ruimte voor. Ook zijn de Power BI trainingen zo ingestoken dat we gemakkelijk van onze agenda kunnen afwijken als dit een positief resultaat heeft voor de kennisvergaring. 

Ná de trainingen zal CPMFactory terugkoppeling geven over de ervaringen tijdens de training.  

Terugkomdagen

Terugkomdagen zijn minimaal 2 weken ná de laatste training (advies is één maand). Wij vragen eindgebruikers voorafgaand een vragenlijst in te vullen, hierdoor wordt duidelijk waar men tegenaan liep in de periode na de training. Deze knelpunten zullen plenair besproken worden. Een vereiste is dat alle deelnemers voldoende tijd hebben gehad om met Power BI te werken. Het aantal terugkomdagen wordt samen met de organisatie afgestemd. Een terugkomdag is net zoals de training maximaal 4 uur per dag.

Voor wie

Om aan de slag te gaan met Power BI is inhoudelijke kennis een pré; een controller die de context van zijn werk begrijpt en creatief is met Excel zal Power BI gemakkelijk kunnen oppakken.

Het niveau van uw Power BI kennis en ervaring is niet belangrijk, de training Power BI passen wij hierop aan.

Contact

Wilt u aan de slag gaan met Power BI? Wij helpen u graag verder met een training Power BI bij CPMFactory. Neem contact met ons op of lees meer over Power BI.