Vorige

Geschreven door:

Jan Pieter Brinkman

CPMLive™  Performance Platform

31 juli, 2018

Een strategie is succesvol wanneer alle managers, staf en teams betrokken zijn bij het planningsproces en de informatie over prestaties vrij toegankelijk en relevant is. CPMLive Performance Platform faciliteert de resultaatgerichtheid van de organisatie met performance workflow, begrotingsproces, management dashboards, rolling forecast, prognosemodellen en selfservice BI.

Met CPMLive™ kies je voor een integrale oplossing voor interne samenwerking in business planning, financial control, administratie en management informatie.

  Mogelijkheden CPMLive™:

 • Management Dashboard
 • Integraal Planning- en Begrotingsproces
 • Forecast en Prognose
 • Workflow
 • Selfservice BI
 • Risk & compliance
 • Consolidatie

Samenwerken aan resultaat

CPMLive™ geeft gebruikers toegang tot het plannings- en begrotingsproces, forecasting en rapportages. Het biedt real-time dashboards voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van KPI’s en resultaten met doorrekening naar resultatenrekening, ratio’s en kapitaaloverzichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die uit meerdere systemen ontsloten wordt of de data uit een datawarehouse. Dit platform ondersteunt de plan-do-check-act cyclus binnen één applicatie, met data ontsluiting, visualisatie, samenwerking, distributie, planning, begroting, analyse, prognosticeren, signaleren, verrijken en het onderbouwen of becommentariëren van doelen en resultaten.

Innovatie en ontwikkeling

  Sinds 2013 wordt CPMLive™ ontwikkeld in samenwerking met organisaties in de gezondheidszorg, kinderopvang, maar ook met corporate organisaties. CPMLive™ is ontwikkeld voor integraal performance management.

Toepassingsgebied

CPMLive™ is een flexibel uit te breiden en schaalbaar platform voor Integraal Corporate Performance Management met een breed toepassingsgebied zoals:

 • Toegang tot het plannings- en begrotingsproces, forecasting en rapportages
 • Distributie van resultaten, stuur- en kengetallen, forecast en prognoses
 • Signalering van performance ratio’s
 • KPI Dashboards met financiële gegevens
 • Gestructureerd overzicht met filters en categorieën
 • Downdrillen naar boekingen
 • Prognose modellen
 • Selfservice BI
 • Overzichten met resultatenrekening, balansrekening, liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting, meerjarenprognoses
 • Consolidatie
 • Scenario-analyse en doorberekening lange termijn
 • Cijfermatige onderbouwing bij reorganisaties, bedrijfsintegratie en bedrijfsovername
 • Instellen en monitoren van verkoopcontracten
 • Kostprijsbeheer
 • Signalering van ratio’s voor Risk en Compliance
 • Power BI integratie

Microsoft Technologie

De software, gebaseerd op Microsoft technologie, biedt functionaliteit voor het ontsluiten, beveiligen, instellen, categoriseren, filteren en weergeven van data.

Flexibiliteit door klantspecifieke inrichting

CPMLive™ kent een klant specifieke inrichting, waarbij begrotingsprocessen en rapportagestructuren als implementatie laag, onafhankelijk van de softwareversie worden ingericht.

Rapportage & analyse

De dashboards bieden een samenwerkingsplatform voor zelfsturing van de lijn- staforganisatie via planning & control, waarin periodieke toelichtingen kunnen worden geplaatst die beschikbaar blijven voor rapportage aan zowel gebruikers als niet-gebruikers van de software. Dit biedt continuïteit in de plan-do-check-act cyclus en een platform voor interne als externe verslaglegging.

Gemak voor alle gebruikersniveaus

De software is geschikt voor verschillende gebruikersniveaus, MT, Finance & Control, staf, operationeel management en applicatiebeheer. Voor gedetailleerde technische informatie vraag de CPMLive™ Performance Platform brochure aan.