De techniek ontwikkelt snel. Van organisaties wordt verwacht dat zij zich continue aanpassen en innoveren. Alleen op deze manier kan een organisatie succesvol en concurrerend blijven. Het verbeteren van bedrijfsprocessen is een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling.

Corporate Performance Management helpt het behalen van bedrijfsdoelen

Corporate Performance Management is een meet- en managementsystematiek. Het ondersteunt het behalen van bedrijfsdoelen op een efficiënte en effectieve manier. Met deze systematiek worden doelen van het strategische naar het operationele niveau vertaald, er wordt veelal gewerkt met kpi’s.

Met Corporate Performance Management heeft u continue zicht in de prestaties. Door het verbinden van de strategische planning aan budgetten en begrotingen kunt u actief sturen op organisatiedoelen en resultaten.

 

Plan-Do-Check-Act cyclus

Het Corporate Performance Management model dat we hebben ontwikkeld, is gebaseerd op de planning- en controlcyclus. De Plan-Do-Check-Act cyclus is volledige geïntegreerd in de software.

Zo kunt u stap voor stap uw werk, prestaties en uw organisatie verbeteren.

Real time inzicht

In veel organisaties ontbreek cijfermatig inzicht. Alle data is aanwezig, maar het is niet mogelijk om in één oogopslag te zien of het goed gaat met een KPI, een afdeling of een individuele medewerker. Corporate Performance Management zorgt ervoor dat de strategie die vertaald is in plannen en doelen in de gehele organisatie gedeeld kunnen worden, een medewerker kan direct zien hoe de voor hem of haar belangrijke pijlers ervoor staan.

Actief sturen

Doordat er continue inzicht is kunnen verantwoordelijken ook direct gewezen op problemen of inconsistenties. Zo kunnen zij gelijk actie ondernemen.

Waar in huidige situaties vaak achteraf pas zichtbaar wordt welke stappen er gezet hadden moeten worden, wordt dit met Corporate Performance Management direct duidelijk. Zo wint een organisatie tijd en worden er betere beslissingen genomen.

Betrokkenheid

Bovendien zorgt Corporate Performance Management ervoor dat teams en individuele medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Als medewerkers actief worden betrokken bij het realiseren van plannen en het behalen van doelstellingen voelen zij zich meer gewaardeerd en welwillender om inzet te tonen voor de gestelde doelen.

 

Wij denken graag mee in dit proces om tot een integrale oplossing te komen. Wij begeleiden uw organisatie stap voor stap om Corporate Performance Management in de praktijk te kunnen brengen.