Het omzetten van valuta’s, het elimineren van interne verrekeningen kunnen tijdrovende handelingen zijn. Met automatisering van deze processen werkt u efficiënter waardoor er meer tijd overblijft voor controle op de financiële zaken in de organisatie.

We adviseren en begeleiden u graag in het optimaliseren van het consolidatieproces door informatie uit verschillende databronnen samen te voegen en zo inzichtelijk te maken. Via workflow is het mogelijk om internationaal samen te werken zodat onderlinge afhankelijkheden de voortgang zo min mogelijk beïnvloeden. Alle deelprocessen zijn controleerbaar en omkeerbaar en brengen u tot een betrouwbare en geconsolideerde verslaglegging.