Binnen elke organisatie is een grote hoeveelheid historische data te vinden, die van onschatbare waarde is voor strategie en besluitvorming. Business intelligence is een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsvoering dat een strategisch concurrentievoordeel kan opleveren wanneer goed ingezet.

 

Business intelligence (BI) komt in een groot deel van ons werk terug. We houden van complexe datastructuren en we lossen graag problemen op. Data governance betekent dat de kwaliteit van registratie en verwerking van data is geborgd en er een juiste interpretatie en vertaling plaatsvindt naar  waarheidsgetrouwe bruikbare overzichten. Wanneer uw data op orde is, kunt u vooruitzien en gefundeerde beslissingen nemen en de gevolgen hiervan inschatten voor de korte en lange termijn.

In de praktijk blijkt dat het ontsluiten van informatie een uitdaging is voor veel organisaties. We denken graag mee om dit BI proces soepeler te laten verlopen en de juiste tools en kennis hiervoor in te zetten.