Een betrouwbare en tijdige financiële forecasting is hiervoor een belangrijk instrument. Een rolling forecast met de juiste tijdshorizon, integratie van uitgangspunten, KPI’s en business drivers (prijs, volumes, FTE’s) en het juiste detailniveau. Altijd op basis van één versie van de waarheid, dus geen discussies meer.

Hiermee kunt u vanuit een bestaande situatie scenario-analyses voorspellen en worden de lange termijn gevolgen inzichtelijk. Op basis van onze smart forecasting en innovatieve prognose algoritmen maakt uw organisatie gefundeerd de juiste keuzes.

We adviseren en ondersteunen u graag met een betrouwbare oplossing voor de integratie van businessplanning en financiële forecast.