Het alternatief voor het jaarlijkse begrotingsprincipe

Op een Finance & Control afdeling speelt het jaarlijkse begrotingstraject een grote rol. Gedurende het jaar wordt met veel moeite de juiste gegevens verzameld om uiteindelijk tot een begroting voor het komende jaar te komen. Het resultaat is een begroting – met doelen, doelstelling en kpi’s – die na anderhalf jaar niet meer matcht. Dus in het betreffende jaar wordt er gewerkt met cijfers uit een begroting die al achterhaald is.

De wereld om ons heen mag dan zijn veranderd, maar wij blijven ons committeren aan achterhaalde cijfers. Dat is niet van deze tijd? De oplossing is forecasten.

 

 

 

Wat is forecasten?

Forecasten is het maken van voorspellingen voor de toekomst op basis van gegevens uit het verleden en heden en meestal op basis van analyses van trends. Een voorspelling begin met een bepaalde veronderstelling, gebaseerd op kennis, ervaring en het managementoordeel. Voorspellingen worden gedaan voor bijvoorbeeld elke maand van het komende jaar. Lees verder (link invoegen)

 

 

Een organisatie moet zich snel kunnen aanpassen om concurrerend te blijven. Daarom is het belangrijk om de begrotingscyclus te versnellen. Dit kan door over te stappen naar de rolling forecast. Een goede rolling forecast biedt u één versie van de waarheid is. Zo weet u zeker dat u met de meest recente data werkt en dat deze op de juiste manier is bewerkt.

 

Scenario’s

Met onze rolling forecast kunt u vanuit een bestaande situatie scenario-analyses voorspellen. Hiermee worden de lange termijn gevolgen inzichtelijk. Op basis van onze smart forecasting en innovatieve prognose algoritmen kunt u gefundeerd de juiste keuzes maken.

 

Integratie van de planning en control cyclus

Het is belangrijk dat de rolling forecast nauw samenhangt met de plan-do-check-act cyclus van uw organisatie. Er wordt veel aandacht besteed aan de integratie van de organisatiestrategie in de rolling forecast en de integratie met de rapportagestructuur. Door te werken met een rolling forecast wordt de PDCA cyclus aanzienlijk versneld.

 

 

KPI’s en business drivers 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Driver based en statistische forecast mogelijkheden voor de begroting en rolling forecast. KPI’s en business drivers (prijs, volumes, FTE’s).

 

Het begrotingsproces is aanzienlijk verkort en vereenvoudigd, met een gebruikers vriendelijke omgeving waarin we mutaties snel kunnen verwerken en de resultaten direct opvraagbaar zijn.

 

Jan Meys, Manager Finance & Control bij Amphia Ziekenhuis 

 

Het juiste detailniveau

U kunt op elk gewenst moment downdrillen tot op het laatste niveau.

 

Frequentie van prognosticeren

Een rolling forecast wordt meestal elke maand of elk kwartaal uitgevoerd. Dit gebeurd zoveel mogelijk automatisch zodat u geen tijd kwijt bent aan het bij elkaar zoeken van de juiste data, zo kunt u zich richten op het analyseren van de resultaten. De uiteindelijke prognose geeft input voor het voortschrijdend budget dan dat ook weer voor een aantal kwartalen vooruit kan worden gemaakt.

 

Voordelen van onze rolling forecast 

  • Geautomatiseerde rolling forecast
  • Neemt Excel problematiek weg
  • Rekent altijd direct naar het resultaat door
  • Alle wijzigingen worden bijgehouden
  • Scenario analyse
  • Eenvoudig een jaar begroting opmaken, afdelingsbudgetten en lange termijn rolling forecast
  • Integraal plannings- en begrotingsproces
  • Financiële en niet-financiële drivers
  • Forecast workflow
  • Centralisatie keuze: u kiest zelf of u de forecast centraal of decentraal inricht

 

 

Wilt u meer weten over uw organisatie en forecasten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij halen plezier uit het meedenken met uw uitdagingen.