Wat zijn Ziekenhuizen?

Een ziekenhuis is een in het kader van de Ziekenfondswet (ZFW) erkende instelling voor gezondheidszorg, waar gedurende dag en nacht specialistische medische hulp en verpleging en verzorging worden geboden.