Wat is WMO financiering?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning aan burgers.

De wet wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is bedoeld voor burgers die daar problemen me hebben, zoals ouderen, langdurig zieken en personen met een beperking. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Vanaf 2019 geldt een maximum abonnementstarief voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage te vragen, bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.