Wat is VVT?

De verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg vormen gezamenlijk een specifieke branche binnen de nederlandse zorg.

In een verpleeghuis ontvangen personen behandeling, verpleging, zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. In het verpleeghuis wordt ook zorg geboden bij verschillende vormen van dementie, zoals alzheimer. Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen. Een verzorgingshuis biedt uitgebreide zorg, ondersteuning en een beschutte woonomgeving, als personen door ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen, ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg.
Bij thuiszorg ontvangen personen verzorging en verpleging die bij hen thuis wordt geleverd met als doel om ze zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis niet nodig.