Wat zijn Strategische doelstellingen?

Een strategische doelstelling reflecteert een bondige, aansprekende toekomstvisie. De strategische doelstelling heeft een lange houdbaarheidsdatum en expliciteert wat het management wil bereiken. Veel bedrijven kiezen voor een strategische doelstelling met een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar om voldoende houvast in de planning en tegelijk voldoende flexibiliteit in de uitvoering te bewaren.