Wat is SQL?

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde taal voor een relationeel databasemanagementsysteem (DBMS).

De taal kan gebruikt worden voor taken als het bevragen en aanpassen van gegevens in een relationele database. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databaseproducten worden gebruikt.