Wat is RVE?

Een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) is een afdeling binnen een organisatie die beoordeeld wordt op het verschil tussen alle opbrengsten (inkomsten) daarvan en alle (operationele) uitgaven incl. eventuele kapitaalskosten, bij gegeven gedefinieerde producten en/of diensten. Ook het kwaliteitsniveau van de geleverde producten of diensten speelt een rol. Een RVE wordt ook wel aangeduid als financial accountable entity (FAE).