Wat is een Resultatenrekening?

De resultatenrekening is ook wel bekend als ‘winst-en-verlies-rekening’ of ‘exploitatierekening’ en onderdeel van de jaarrekening. Het geeft een overzicht weer van de inkomsten en uitgaven van je onderneming over een bepaalde periode (in het geval van een jaarrekening een jaar).