Wat is Rendement?

Rendement is de opbrengst of winst van een investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op financieel rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input.

CPMLive