Wat zijn Regiobegrotingen?

Een regiobegroting is een begroting die wordt opgesteld voor een specifiek gebied waarin een organisatie actief is. Bij internationale organisaties worden regiobegrotingen vaak opgesteld per land of voor een cluster van landen.