Wat is een Prognose?

Een prognose is een uitspraak omtrent het vermoedelijk verloop van een gebeurtenis; een voorspelling van een te verwachten resultaat of een vermoedelijke uitkomst.

Prognoses kunnen worden berekend aan de hand van tot zover beschikbare gegevens en deze, indien beschikbaar, te vergelijken met cijfers uit het verleden. Bij het maken van prognoses kan bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met nog geplande marketingactiviteiten, openstaande offertes en trends in de markt. Een prognose kan onder meer worden gebruikt om de financiële positie van een bedrijf in te kunnen schatten.