Wat is een Prestatiemanagementsysteem?

Steeds meer organisaties voeren een systeem voor prestatiemanagement in, om daarmee een prestatiegedreven-organisatie te worden. Prestatiemanagement is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportage van prestatie-indicatoren, om uiteindelijk acties te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie.