Wat is Prestatiemanagement?

Prestatiemanagement is het proces waarbij sturing van de organisatie plaatsvindt door het structureel vaststellen van de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

Deze worden vervolgens vertaald naar alle organisatieniveaus en meetbaar gemaakt door rapportages van KPI’s om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie.