Wat is de Plan-do-act-check cyclus?

De plan-do-check-act cyclus (of Deming Circle) beschrijft vier activiteiten die zorgen voor een betere kwaliteit. De cyclus kan worden toegepast op alle verbeteringen in een organisaties. Het cyclische karakter garandeert dat vebetering van kwaliteit continu onder de aandacht staat. De cyclus bestaat uit vier stappen:
Plan: Ontwerp een plan voor de verbetering van werkzaamheden.
Do: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde omgeving.Check: Meet het resultaat van de doorgevoerde verbetering en vergelijk deze met resultaten uit de oorspronkelijke situatie.
Act: Handel op basis van de resulaten; stel bij indien nodig.

Het cyclische karakter garandeert dat vebetering van kwaliteit continu onder de aandacht staat. De cyclus bestaat uit vier stappen: Plan: Ontwerp een plan voor de verbetering van werkzaamheden. Do: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde omgeving. Check: Meet het resultaat van de doorgevoerde verbetering en vergelijk deze met resultaten uit de oorspronkelijke situatie. Act: Handel op basis van de resulaten; stel bij indien nodig.