Wat is Performance management?

Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. De eerste stap is het benoemen van deze doelen.

Deze vinden vaak hun oorsprong in de strategie van de organisatie en worden gedefinieerd in termen van omzet, marge, nieuwe producten, beter voorraadbeheer, minder retouren of uitval, grotere klantgerichtheid, etc. Het meten van de voortgang middels prestatie-indicatoren is hier een belangrijk onderdeel van. Op basis van regelmatige rapportages kunnen de resultaten worden bijhouden en kan er tijdig worden bijgestuurd.