Wat is Organisatieadvies?

Organisatieadvies is het op verzoek van een organisatie verschaffen van een deskundig en onafhankelijk advies op het gebied van organisatiekunde.

CPMLive