Wat zijn Operationele doelen?

Operationele doelen zijn de concrete vertaling van de algemene of strategische doelen. Ze vullen de strategische doelstellingen in en geven een antwoord op de vraag: Wat moet de organisatie doen om het gewenste resultaat te bereiken? Operationele doelstellingen zijn organisatiespecifiek.