Wat is Marktaandeel?

Marktaandeel is het aandeel dat een aanbieder van een goed of dienst heeft in de totale afzet op de betreffende markt in een bepaalde periode. Als één aanbieder de gehele markt in handen heeft spreekt men van een monopolie. Als enkele aanbieders samen de markt domineren spreekt men van een oligopolie.