Wat is een Managementrapportage?

Een managementrapportage is een rapportage die inzicht biedt in deconditie van een organisatie. Het bestaat vaak uit een winst- en verliesrekening, begroting, een cashflowprognose en een overzicht met financiële en niet-financiële kengetallen.

Om managementrapportages tijdig te kunnen genereren is het van belang er een uniform managementinformatiesysteem binnen een organisatie aanwezig is, waarbij het vullen van het managementinformatiesysteem volledig of deels geautomatiseerd gebeurt. Met één druk op de knop heeft u dan de managementrapportage beschikbaar.