Wat is Kostenreductie?

Kostenreducatie betreft het nemen van beslissingen die ertoe moeten leiden dat de kosten binnen een bepaalde organisatie of afdeling zullen dalen. Het begrip Het begrip kostenreductie wordt vaak in negatieve zin gehoord en uitgelegd. Men denkt al snel aan reorganisatie en ontslagen: het terugdringen van loonkosten en kosten van arbeidsvoorwaarden.