Wat zijn Kengetallen?

Een kengetal is een verhoudingsgetal waarmee een verband tussen twee grootheden wordt aangeduid.

Hierdoor geeft een kengetal inzicht in een huidige situatie of ontwikkeling. Door middel van een kengetal kan men verschillende bedrijfseconomische grootheden met elkaar vergelijken.