Wat is Interne doorbelasting?

Er is sprake van interne doorbelasting wanneer binnen één onderneming de kosten voor het verlenen van diensten, dan wel het leveren van een product, door het ene bedrijfsonderdeel wordt verrekend met het andere bedrijfsonderdeel.