Wat is een Inkomstenbegroting?

Een inkomstenbegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten van een project, taak, afdeling of organisatie over een bepaalde periode.