Wat zijn Financiële kengetallen?

Financiële kengetallen zijn getallen die uit de jaarcijfers (bijvoorbeeld de balans) van een onderneming gehaald kunnen worden en waarmee de financiële status van een bedrijf wordt weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt of de sturing van de onderneming goed gaat en er geen financiële kloven ontstaan.