Wat is Financial excellence?

Financial excellence is het streven om financiele middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten om de beoogde doelen te behalen. Financial Excellence is een containerbegrip en wordt binnen een organisatie specifieker uitgewerkt. Accurate informatie is cruciaal om de juiste beslissingen te nemen en zodoende te komen tot financial excellence.