Wat is Extrapolatie?

Extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen. Extrapolatie leidt meestal tot waarden met grotere onzekerheid, als gevolg van de vaak onbekende factoren die de voortzetting van een reeks beïnvloeden. Extrapolatie wordt vaak gebruikt om voorspellingen te maken over de toekomst op basis van historische gegevens.