Wat is een Exploitatierekening?

Een exploitatierekening is een overzicht van de over een bepaalde periode of binnen een bepaald project behaalde resultaten van een onderneming. De exploitatierekening is een vast onderdeel van de jaarrekening.