Wat is een Exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting maakt inzichtelijk of een bedrijf winst of verlies verwacht te maken in de nabije toekomst.

Een exploitatiebegroting is de vertaling van ambities en verwachtingen in financiële getallen. Een andere veel gebruikte term voor deze begroting is de resultatenbegroting. In een exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet er gemaakt moet worden om de kosten te dekken en winst te maken.