Wat is ETL?

Extract, Transform en Load, afgekort ETL, is een begrip uit de informatica dat processen benoemt die gebruikt worden om gegevens uit verschillend gestructureerde databases te verenigen in een andere database, bijvoorbeeld een datawarehouse.

In de extract stap wordt data uit een bron opgehaald. Vervolgens wordt in de Transform stap volgens regels en opzoektabellen combinaties gemaakt met data uit verschillende bronnen. In de Load stap wordt ten slotte de data weggeschreven op een andere plaats.

CPMLive