Wat zijn Deelbegrotingen?

Een deelbegroting is de begroting die afzonderlijk door elke afdeling wordt gemaakt. Dit gebeurt vaak bij grotere ondernemingen.

De deelbegrotingen samen vormen de bedrijfsbegroting. De directie van een onderneming neemt aan de hand van de begrotingen beslissingen, bijvoorbeeld het uitbreiden van de onderneming, het aannemen van personeel, het inkopen van goederen, enzovoort.