Wat is Datawarehousing?

Datawarehousing is het proces waarbij allerlei soorten data in één systeem worden ondergebracht, zodat het beter mogelijk is te analyseren en rapporteren over allerlei aanwezige kennis binnen de organisatie. Op basis daarvan kunnen betere beslissingen worden genomen.