Wat is een Datawarehouse?

Een datawarehouse is een verzameling gegevens die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in korte tijd kunnen worden beantwoord zonder hierbij de bronsystemen overmatig te belasten.

De betreffende gegevens zijn afkomstig van bronsystemen en worden daaruit op geautomatiseerde wijze onttrokken. Gegevens kunnen in een datawarehouse niet worden ingevoerd of aangepast door gebruikers zelf.