Wat is Data kwaliteit?

Datakwaliteit is een term die veel gebruikt wordt business intelligence trajecten. In elk project komen op een bepaald moment wel enige data-issues boven.

Wanneer er problemen zijn met de kwaliteit van data, vormt dit een ernstige bedreiging voor het succes van het systeem. Immers, een rapportagesysteem dat onduidelijke, incomplete, onbetrouwbare of foutieve informatie levert, is eigenlijk onbruikbaar.