Wat is het Business maturity model?

Het business maturity model benoemt vijf pijlers waarop een bedrijf is gebaseerd: strategie & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur. Binnen deze pijlers zijn vier ontwikkelniveaus mogelijk, die de mate van volwassenheid van de organisatie binnen de desbetreffende pijler aangeven. Bedrijven waarbij de vijf pijlers in evenwicht zijn, presteren gemiddeld beter dan de markt.