Wat is Business control?

Business control is het proces van planning en control binnen een organisatie. Een controller ziet als bedrijfseconomisch onderzoeker toe op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten en adviseert de (financiële) leiding van het bedrijf.

In tegenstelling tot financial control, waar vaak de cijfers centraal staan, wordt binnen business control gedacht vanuit bedrijfsprocessen. In de praktijk is er vaak veel overlap tussen de werkvelden van business control en financial control.