Bij een kinderopvangorganisatie wordt niet direct gedacht aan gebruik van business intelligence of performance management. Maar voor veel kinderopvangorganisaties die meerdere locaties hebben, levert dit een grote meerwaarde op.

 

Zo heeft KindeRdam (een van de grootste kinderopvangorganisaties in Rotterdam en omstreken) ons enige tijd geleden benaderd om te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Na een interessante zoektocht kwam naar voren dat KindeRdam veel handmatige werkzaamheden verricht, waardoor tijd, energie en geld verloren gaat. KindeRdam stuurde haar organisatie aan door middel van financiële Excel-rapportages, aangevuld met handmatige bezettings- en personeelsoverzichten. Het was niet mogelijk om een geïntegreerd financieel en niet-financieel overzicht op locatie-, regio- en totaalniveau te presenteren. Ook was er op strategisch en tactisch niveau weinig inzicht in de inzet van personeel versus kindbezetting. KindeRdam had de wens om door middel van een datawarehouse en dashboards deze inzichten te creëren, dit zou direct leiden tot betere en snellere besluitvorming op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Wij zijn met deze wens aan de slag gegaan. In het begin van het traject hebben we volledig inzicht in de organisatie gekregen en hebben we samen alle requirements gedefinieerd. Vervolgens is het datawarehouse ontwikkeld, hebben we dashboards gemaakt en zijn er trainingen gegeven.

En nu is het zover: KindeRdam werkt met CPMLive. Door middel van de dashboards krijgen de managers direct inzicht in de resultaten van de organisatie en hun locaties. Daarmee zijn zij verlost van handmatige werkzaamheden, waardoor tijd en energie gestoken kan worden in andere zaken om KindeRdam nog beter in te richten voor de toekomst.

CPMLive