Hoe werkt de Plan-Do-Check-Act cyclus in de zorg?

De Plan-Do-Check-Act cyclus is een methodiek om onder andere binnen de zorg de uitvoering van bepaalde taken te verbeteren. Er zijn hierbij vier stappen te doorlopen: plannen, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen van activiteiten.

Alle oplossingen in één systeem

Het Corporate Performance Management model – genaamd CPMLive – dat we voor de zorgsector hebben ontwikkeld, is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus. Hier heeft u alle oplossingen op het gebied van inzicht, dashboarding, begroting, forecasting, kwaliteit en masterdata in één systeem. Een overzichtelijk zorg dashboard om bij te sturen op KPI’s!

De uitdaging en oplossing van budgetteren in de zorg

De begroting in alle lagen van de organisatie met elkaar in lijn brengen, hoe pakt u dat aan?

Top down wordt gewerkt met verschillende financieringsstromen, welke regelmatig wijzigen. Bottom up worden afdelingsbegrotingen opgesteld. Deze twee werelden vinden elkaar aan het einde van het proces, maar tussentijds is er geen zicht op wat er speelt. Hierdoor kunt u niet onderbouwen dat u op de goede weg bent, laat staan dat u gefundeerd kunt bijsturen. Met het zorg KPI dashboard van CPMFactory is dit verleden tijd.

 

Het budgetteringsproces onder controle

De oplossing ligt in het kunnen controleren van het budgetteringsproces, op ieder gewenst moment om vervolgens bij te kunnen sturen als dat nodig is.

U wilt alle data op één plaats zodat u en andere bevoegden toegang hebben tot de data die benodigd is. Deze data is real time inzichtelijk, u heeft dus altijd tijdig, compleet en juist de informatie die u wilt. U kunt zien welke gebruiker welke gegevens verwerkt, zo wordt het proces controleerbaar en ligt de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon. Dit wordt bereikt door middel van de methodiek ‘Plan-Do-Check-Act toe te passen in één systeem met het dashboard voor de zorg: CPMLive.

Bent u benieuwd hoe dit voor uw organisatie kan werken? Vraag hier onze demo aan.

 

 

Doorbreek de sleur van maandelijks rapporteren

Maandelijks worden gemaakte kosten afgezet tegen de begroting. Dit is een tijdrovend proces en wordt niet altijd op de meest efficiënte en effectieve wijze uitgevoerd. U bent dagen bezig om alle benodigde data bij elkaar te verzamelen en te rangschikken. U wilt niet meer analyseren, maar rapporteren.

Verbeter het proces

Om altijd met de juiste data te kunnen werken en om minder tijd kwijt te zijn aan het maandelijks rapporteren zijn slechts twee aanpassing nodig:
1] U wilt dat gegevens altijd op dezelfde wijze worden ingevoerd, bewerkt en gepresenteerd. U wilt het proces dus standaardiseren.
2] Maandelijks rapporteren kost veel tijd. U wilt met één druk op de knop de data zien die u nodig hebt. U wilt dit proces automatiseren en zo buitengewone tijdwinst behalen.

 

 

Forecasten in plaats van begroten

Wanneer uw processen zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd staat niets meer in de weg om te werken met een rolling forecast. Rolling forecasten is het maken van voorspellingen voor de toekomst op basis van uw gegevens uit het verleden en heden en op basis van analyses van trends. Dit stelt u in staat om direct bij te sturen als u ziet dat dat nodig is. U integreert de forecast in uw rapportages en analyses.

Bent u benieuwd hoe uw organisatie kan overstappen van rapporteren naar analyseren? Vraag onze demo aan.

CPMFactory biedt ons de praktische begeleiding en een platform dat ons ondersteunt bij onze PDCA-cyclus in de zorg. Hierin zijn alle begrotingen, maandelijkse rapportages en prognoses beschikbaar via een overzichtelijk management dashboard. We hebben met CPMLive het inzicht om beter te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. De impact van wijzigingen in de financieringsstromen en overige aanpassingen in uitgangspunten zijn ook eenvoudig door te rekenen en te analyseren.

Martijn Vissenberg, directeur bedrijfsvoering bij Yulius

Breng productie en capaciteit in lijn

De juiste personeelsinzet op de juiste productie, zodat u efficiënt omgaat met de middelen die u heeft.
U wilt inzicht krijgen in de geplande productie en u wilt vervolgens de capaciteit die hiervoor nodig is hierop aanpassen, inclusief de juiste functiemix.
Productie en capaciteit worden in lijn gebracht en waar nodig geoptimaliseerd.

Bent u benieuwd hoe uw organisatie productie en capaciteit in lijn kan brengen? Vraag onze demo aan en ontdek ons overzichtelijke dashboard voor de zorg.

 

 

Bijsturen op KPI’s in de zorg met de PDCA-cyclus

Wilt u meer weten over de methodiek Plan-Do-Check-Act in de zorg? En hoe CPMFactory dat toepast binnen het Corporate Performance Management systeem CMPLive? Neem dan contact met ons op via de website of mail ons op info@cpmfactory.nl.