Vorige

MVO CPMFactory

CPMFactory is een jonge onderneming. Hierdoor staan we midden in de maatschappij en dragen we verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden.

We willen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat van duurzaam ondernemen, via onder andere: 

  • Het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer van onze medewerkers. Mede daarom is er een locatie gekozen in Breda op loopafstand van het Centraal Station. 
  • Door het toepassen van flexibele werktijden willen we milieu belastend file rijden zoveel mogelijk voorkomen.  
  • Bij het werven van nieuw personeel kijken we bewust naar de beschikbaarheid van kandidaten uit de regio om het aantal woon-werk kilometers zo laag mogelijk te houden. 
  • Ons datacenter heeft als eerste datacenter het Directe Vrije Koeling systeem (DFC2) toegepast. Dit systeem maakt (deels) gebruik van directe buitenlucht, waardoor het gebruik van energieverslindende airco-compressoren tot een absoluut minimum wordt beperkt. Om de efficiëntie nog verder te verbeteren wordt er gebruik gemaakt van cold-corridors, en worden alle lege plaatsen in cabinets afgesloten met blindpanelen. Dit levert een perfecte koeling op, tegen een zo laag mogelijk energieverbruik. 
  • We hebben een streefpercentage van 70% hybride en elektrische auto’s in ons wagenpark. Momenteel zitten we op 57%. Nog dit jaar gaan we het streefpercentrage halen. Het maximale milieulabel van het wagenpark is momenteel een C. 
  • We werken clean desk en papierloos. Moderne communicatie middelen worden zoveel mogelijk ingezet om de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden. Het facturatieproces verloopt ook geheel elektronisch.
  • We proberen zoveel mogelijk refurbished meubilair in te zetten op ons kantoor, om verspilling te voorkomen. Meubilair dat aan vervanging toe is zal altijd aan een kringloop organisatie worden aangeboden en niet zomaar bij het afval worden gezet. 
  • CPMFactory biedt jonge studenten een kans om al tijdens hun studie essentiële werkervaring op te doen. We werken al enkele jaren met plezier en succes samen met studenten, die waardevolle ervaring opdoen in ons bedrijf en dit meenemen in hun carrière. We kiezen bewust zoveel mogelijk leveranciers uit de omgeving, om zodoende transport – en milieubelasting te beperken in onze aanlevering. 

CPMFactory is sterk verbonden aan de Zorgsector. Hier ligt ook de oorsprong van ons product. Door het opbouwen van specialistische kennis van verschillende sectoren in de zorg (Ziekenhuizen, GGZ  en VVT instellingen) en de Kinderdagopvang willen we vanuit onze expertise de financiële processen in de zorg makkelijker maken. Een goed voorbeeld van Social return die we hebben gegeven is de IKK-calculator. Dit is een gratis ter beschikking gesteld rekeninstrument voor Kinderopvang Organisaties. Met de IKK-calculator kan eenvoudig de impact van nieuwe regels voor de beroepskracht-kindratio (BKR) worden uitgerekend en de juiste beleidskeuzes worden gemaakt (https://www.kinderopvangtotaal.nl/nieuw-ikk-calculator-voor-berekening-kosteneffect-op-maat/).