Vorige

360° Performance Management

Wij leveren een integrale oplossing, die de prestaties en samenhang van alle bedrijfsprocessen continu meetbaar en inzichtelijk maakt.

Onze dienst is allesomvattend, nu en in de toekomst. Wij kijken verder dan uw interne organisatie. Wanneer een organisatie vooruit wil, dan is een informatiestructuur nodig die trends en ontwikkelingen van zowel binnen als buiten de organisatie signaleert. Alle feiten en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering moeten worden opgenomen in de informatievoorziening. De veelvoud aan interne en externe informatiebronnen worden geanalyseerd en samengevoegd met de inzichten en kennis vanuit de organisatie. Dit levert een krachtige combinatie waarde waarbij de prestaties en beslissingen van uw organisatie vanuit alle mogelijke invalshoeken beoordeeld worden. 

Uw omgeving is constant in beweging. Dit is van invloed op de bedrijfsresultaten. U wilt continu grip houden op de organisatie door resources zo effectief mogelijk in te zetten. Daarnaast wilt u ook de organisatie scherp houden door de focus op ambities en doelstellingen die rekening houden met de laatste ontwikkelingen, trends en inzichten. Succesvolle organisaties spelen in op de ontwikkelingen in de markt en zorgen dat de gehele organisatie resultaatgericht werkt. Hiervoor is een slimme benadering in het meten en signaleren van KPI’s, trends en waarschuwingssignalen binnen een gecontroleerde omgeving die tegelijk gestructureerd en flexibel is.  

 

Gestructureerde managementinformatie met als vertrekpunt de strategie

Door het gestructureerd weergeven van doelstellingen en key performance indicatoren en de logische verband met afdelingsbudgetten, forecast en resultaten in managementinformatie ondersteunen we managers en directie om daarmee betere beslissingen te nemen.  Het management dashboard geeft de realisatiecijfers weer. De uitdaging is om te zorgen dat de geplande waarden dezelfde definitie en samenstelling kennen als de meting van realisatie. Zodra er binnen een organisatie duidelijkheid is over de gestelde doelen en de definities hiervan, dan staan gegevens niet ter discussie en kan de organisatie zonder ruis de doelen realiseren. Hiervoor is een zorgvuldige data governance benodigd.