Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Ter ondersteuning van het budgetproces maakte Kwintes gebruik van een in eigen huis ontwikkelde tool. De kennis van deze tool binnen Kwintes is beperkt en het onderhoud was extern belegd. De ondersteuning was niet voldoende. Bij een marktverkenning door Kwintes is CPMLive als meest geschikte tool aangemerkt om het bestaande budgetproces in onder te brengen. Daarnaast biedt CPMLive ook de mogelijkheid om door te ontwikkelen naar rolling forecast.

Kortdurende implementatie

In twee maanden  hebben we samen met onze partner Biyond het bestaande budgetproces ondergebracht in CPMLive. Samen met 6 controllers werken nu ongeveer 50 managers rechtstreeks in CPMLive voor het budgetproces, waarbij ze direct het effect van hun aanpassingen op het resultaat kunnen zien.

De oplossing draait vanwege de beveiligingseisen in de eigen Azure-omgeving van Kwintes. Gegevens worden op dit moment door Kwintes via Excel ingelezen in CPMLive.

Kwintes heeft plannen om op termijn over te gaan naar rolling forecast, een proces dat ook door CPMLive ondersteund zal gaan worden.

 

CPMLive