Aan onze business analyst de opdracht om binnen 8 weken een advies uit te brengen voor een globaal datawarehouse ontwerp en een implementatieplan. De klant was erg enthousiast over de gedegen inventarisatie en het adviesrapport. Inmiddels is er groen licht gegeven voor de implementatie van het datawarehouse door CPMFactory. Lees hieronder hoe en tot welk advies we zijn gekomen.

Bepaling scope, kpi’s en bronanalyse

Volgens de standaard methodiek van CPMFactory zijn de scope en kpi’s met de stakeholders bepaald en is een analyse per bron uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is het volgende conceptuele model voor het datawarehouse geadviseerd. Met als doel de benodigde rapportages en dashboards op een zo efficiënt mogelijke manier van data te voorzien. Daarbij is een flexibele inrichting van het datawarehouse noodzakelijk om te voorzien in toekomstige bronwijzigingen en andere rapportagebehoeften. Het advies aan de klant is om het datawarehouse in 4 lagen op te bouwen:

Gebruiksvriendelijke dashboards

Verder was de wens van deze klant om op het datawarehouse een aantal gebruiksvriendelijke dashboards in te richten. Hiervoor kunnen specifieke rechten per stakeholder ingericht worden, zodat iedereen toegang krijgt tot alleen de voor die medewerker relevante informatie en visualisatie daarvan.

Één van de randvoorwaarden voor het optimaal inzetten van het datawarehouse is dat master data management de benodigde aandacht krijgt en actief beheerd wordt om de datakwaliteit te verbeteren.

Johnny van Cadsand

Consultant bij CPMFactory

Inzet van Power BI

De dashboards worden beveiligd middels rol en data security zodat de informatie op alle mogelijke manieren beveiligd kunnen worden. We hebben hiervoor Power BI server aangeraden. Deze biedt alle mogelijkheden van Power BI, maar kan on-premise worden gehouden. Mocht er in de toekomst besloten worden dat er toch gebruik wordt gemaakt van de cloud oplossing dan zijn de migratie kosten minimaal.

Onze klant heeft bovenstaand advies ter harte genomen en onze BI- en datawarehousespecialisten gaan in nauwe samenwerking met de klant aan de slag. Verwacht wordt dat binnen 3 maanden het datawarehouse op de rails staat waardoor het rapportageproces veel eenvoudiger, geautomatiseerd en sneller zal verlopen.

CPMLive