Onder een bijzonder strakke planning werd in 6 weken tijd de begrotingsomgeving opgeleverd. Van functioneel ontwerp naar geteste modellen en dashboards. Een geweldige prestatie volgens AZG. Voor zowel thuiszorg als ziekenhuis werden FTE, productie en exploitatie modellen gedefinieerd. Aangevuld met dashboards en allocatie voor de indirecte kosten van de holding werd de doelstelling van het project gehaald. Eén begroting. Integraal, functionerend en eenvoudig. 

De flexibiliteit van het ontwikkelen van modellen in CPMLive alsook de directe en open communicatie van CPMFactory waren doorslaggevend voor onze keuze.

 

Sigrid Boschma
Hoofd Sales bij Antonîus Zorggroep