Kinderopvangorganisaties staan dagelijks voor veel uitdagingen. De nieuwe eisen aan personeels- en kindplanning (IKK/BKR) leveren nog een uitdaging op. Bijvoorbeeld als de groepssamenstelling gedurende de dag wijzigt wanneer kinderen gebracht of opgehaald worden of door incidenten. Moet de pedagogisch medewerker dan wel of niet op de groep ingeroosterd blijven? Hoe doorzie je snel of het tijd is voor samenvoeging? Hoe ondersteun je de unit- of groepsleider in het nemen van de juiste beslissingen op basis van steeds wijzigende omstandigheden?

CPMFactory biedt een nieuwe oplossing:

CPMLive Planning Assistent Deze oplossing geeft je organisatie realtime inzicht in de personeelsbehoefte op de kinderopvang locaties. Het helpt de operationele planning strakker te regisseren en tegelijk te voldoen aan de wettelijke eisen omtrent de nieuwe Beroepskracht Kind Ratio. Met minimalisering van overcapaciteit voorkom je onnodig hoge directe kosten. Locatiemanagers en locatie coördinatoren kunnen zo dagelijks efficiënter werken en zich concentreren op kwaliteit van de kinderopvang. Wil je meer weten over de CPMLive Planning Assistent? Neem dan gerust contact op met onze specialist.

CPMLive