‘De uitkomsten van de IKK-Calculator waren verrassend. Op dit moment hebben we alleen verticale groepen en nu blijkt uit de IKK-calculator dat we voor sommige locaties beter kunnen overgaan naar horizontale groepen.’  Mark Hoksbergen, Manager financiën, risk en control bij SKA Kinderopvang.

De werkelijke gevolgen van de IKK-wet zijn moeilijk te overzien. Daarom heeft CPMFactory, samen met Ayit Consultancy (Tony Weggemans) de IKK-calculator (www.IKK-calculator.nl) ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderopvangorganisaties, op basis van eigen kind-plaatsingsgegevens, de financiële en personele gevolgen in één keer doorrekenen, volgens de nieuwe BKR-norm, met keuze uit 6 gangbare scenario’s. De benodigde informatie hiervoor kan eenvoudig via een Exceldocument geïmporteerd worden.

‘Zelf hadden we al geprobeerd om de verschillende scenario’s handmatig door te rekenen via allerlei Excel berekeningen. Dit leverde een hoop werk op en we waren niet helemaal overtuigd dat onze berekeningen betrouwbaar zouden zijn. De IKK-calculator kwam dus als geroepen. Uit de initiële doorberekening via www.ikk-calculator.nl bleek dat de uitkomsten negatieve gevolgen zou hebben voor de kostprijs, de bezettingsgraad en capaciteit (verticaal/horizontaal). Dit gaf ons reden genoeg om de scenario’s en de gevolgen daarvan voor alle locaties inclusief de maximum uitbreidcapaciteit door te laten rekenen via de uitgebreide versie van de IKK-Calculator,’ aldus Mark.

Overgang naar verticale groepen leek interessant. Toch waren ze bang voor de lange termijn gevolgen in verband met doorstroming in de groepen. CPMFactory heeft daarom de lange termijn berekening toegevoegd.

‘Nu kan ik dus de scenario’s doorrekenen waarbij in de uitkomsten ook de gevolgen voor de komende jaren zichtbaar worden. Hierbij wordt rekening gehouden wordt met de doorstroomeffecten van baby’s, verschillende uurloontarieven en de maximum uitbreidcapaciteit. Zo krijgen we helder en feitelijk inzicht in wat de nieuwe beroepskracht-kindratio vanaf 2019 daadwerkelijk voor onze kinderopvangorganisatie gaat inhouden,’ vertelt Mark enthousiast.

Wilt u ook weten welk scenario voor uw locaties de meest effectieve beleidskeuze is? Neem dan contact met ons op.

CPMLive