IKK-Calculator BKR 2019

De nieuwe regels voor de BKR worden op 1 januari 2019 van kracht. De regels hebben financiële en personele gevolgen voor uw organisatie. Welke beleidskeuze is voor u het beste om deze wijzigingen op te vangen? Hoe blijft u na 1 januari de efficiency bewaken?

 

 

In navolging van de IKK-calculator krijgen we vaak de vraag naar andere groepsindelingen voor KDV (0-4jr), BSO optimalisatie en het doorrekenen van de effecten van een groepsindeling voor de komende 5 jaar. Hieronder volgt een kijkje in de keuken van onze werkwijze, de doorberekening en de uitkomst op basis waarvan je gefundeerde beleidskeuzes kunt maken.

Hoe berekenen wij de gevolgen van IKK 2019 voor de BSO?

Er wordt rekening gehouden met de volgende input parameters die per klant instelbaar zijn:

 • Aantal onderbezettingsuren in de vakantie (12 weken)
 • Aantal onderbezettingsuren normaal (40 weken)
 • Het uurloon
 • Leeftijdsverdeling per dag per groep

Aannames (wijzigingen in de aannames zijn bespreekbaar):

 • De assumptie is dat de bezettingspercentage gelijk blijft: als men eerst  20 geplaatste kinderen op een maximale groepsgrootte van 24 kinderen heeft, wordt dat, bij een uitbreiding van de maximale groepsgrootte naar 30 kinderen,25 kindplaatsen (blijft dus een bezettingspercentage van 83,3%).
 • Afronding op kindplaatsen wordt volgens de standaard ISO gedaan (0,49 = 0 en 0,5 = 1)

Hoe berekenen wij de verschillende groepsindelingen voor KDV?

Voor de KDV worden 3 scenario’s uitgewerkt. Elk van deze scenario’s zal de impact voor de komende 5 jaar berekenen:

 • Scenario 1: Minder kinderen met hetzelfde aantal directe uren
 • Scenario 2: Horizontale groepen (0-1 en 2-3 jarigen)
 • Scenario 3: Verticale groepen
 • Andere scenario’s naar wens.

Er wordt rekening gehouden met de volgende input parameters die per klant instelbaar zijn:

 • Leeftijdsverdeling per dag per groep
 • Aantal onderbezettingsuren
 • Het uurloon
 • Maximale bezetting op een groep met 0 en 1-jarigen (rekening houdend met de maximale uitbreidingscapaciteit van een groepsruimte)
 • Maximale bezetting op een groep met 2 en 3-jarigen (rekening houdend met de maximale uitbreidingscapaciteit van een groepsruimte)
 • De doorstroomsnelheid van baby’s o.b.v. instroomleeftijd (dit maakt veel uit voor de kosten)

Aannames (wijzigingen in de aannames zijn bespreekbaar): 

 • De assumptie is dat de bezettingspercentage gelijk blijft: als men eerst 4 geplaatste kinderen op een maximale groepsgrootte van 6 kinderen heeft, wordt dat, bij een uitbreiding van de maximale groepsgrootte naar 6 kinderen, 9 kindplaatsen (blijft dus een bezettingspercentage van 66,67%).
 • Afronding op kindplaatsen wordt volgens de standaard ISO gedaan (0,49 = 0 en 0,5 = 1)
 • Instroom voor 0-jarigen is gelijk aan de huidige bezetting, maar er wordt vanuit gegaan dat een baby gemiddeld 8 maanden als 0-jarige aanwezig is. Er zit een doorstroom ratio van 4/3 op.
 • Instroom voor 1, 2 en 3-jarigen is 20% van de huidige bezetting

Uitkomst

De uitkomsten voor de BSO en KDV zal een totaaloverzicht geven met de mogelijkheid om in te zoomen naar locatie en groepsniveau:

 • Aantal kindplaatsen
 • Gemiddeld tarief
 • Omzet
 • Aantal directe uren benodigd
 • Aantal FTE
 • Uurloon
 • Personeelskosten
 • Resultaat
 • Benodigd tarief om resultaat neutraal te blijven
 • De effecten van een groepsindeling voor de komende 5 jaar

Met de verdieping van de IKK-calculator krijgt uw organisatie een eigen platform waarmee de efficiency wordt bewaakt. Indien gewenst blijft dit ook beschikbaar voor nieuwe meetmomenten.

Wilt u meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden van de IKK-calculator, neem contact met ons op.

CPMLive